Västra Kvarngatan 54 Nyköping info@nosff.org

Föreningsinfo NOSFF

Om Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening

Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1980.

Vår verksamhet består av att för våra medlemmar arrangera intressanta föredrag, möten, kurser, resor, studiebesök etc. med anknytning till släktforskning och familjehistoria. Under året anlitar vi både kända och mindre kända föredragshållare med olika expertområden inom släktforskning.

Vi har en föreningslokal i centrala Nyköping där våra medlemmar kostnadsfritt kan forska och få tillgång till de senaste arkiven och databaserna inom släktforskning. Vi ger ut medlemstidningen AnKnytningen fyra gånger per år och tar gärna emot artiklar från medlemmar och andra. Skicka dina bidrag till AnKnytningen

På vår hemsida och vår Facebooksida finns den senaste informationen om vad som är på gång i föreningen i synnerhet och inom släktforskarrörelsen i allmänhet. Ibland skickar vi också ut (nyhets-)brev till våra medlemmar med e-post.

Vi samarbetar med exempelvis Sörmlands Museum, Stadsvakten – Nyköpings kulturarvsmuseum, NK-villans vänner och andra föreningar i vår närhet som verkar inom liknande områden som oss.

Vår förening har under flera år bedrivit ett omfattande arbete med registrering av uppgifter om befolkningen som levt i vårt område. Detta har resulterat i att vi har producerat Nycopia 2.0 på USB, en stor hjälp för de som släktforskar i vår hembygd. Mer information om Nycopia-projektet finns i huvudmenyn under rubriken Verksamhet.

Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund som är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen.

AnAkuten

Vi hjälper till med exempelvis tolkning av gammal text. Skicka E-post till oss. Bifoga helst direktlänk till aktuell sida och/eller beteckning, exv Sockennamn AI:17 s 462. Enklare frågor kan besvaras. Frågor av utredningskaraktär besvaras bara om tid finns till det. I det senare fallet vill vi att frågeställaren är medlem i vår förening.

DNA

Föreningen har köpt in ett antal DNA-kit som vi lämnar ut till medlemmar för topsning. Proven skickas till Family Tree DNA, det företag som vi nordbor anlitar mest.

Föreningens kvalitetspolicy kan läsas här: NOSFF kvalitetspolicy

Stadgar Här kan du ladda ner nuvarande stadgar, antagna genom beslut 2021 och den 12 maj 2022.

Hur vi hanterar personuppgifter

Senaste årsmötesprotokoll